Tenk langsiktig – spar i fond

Som en følge av blant annet koronapandemien er dagens rente historisk lav, og det kan derfor være et godt tidspunkt å plassere noe av bankinnskuddene dine i fond. Dette er en langsiktig måte å spare på, hvor det er muligheter for å oppnå en høyere avkastning enn ved banksparing.

Historisk sett gir fondsparing høyere verdistigning på pengene enn å ha de på en bankkonto.

Er du usikker på hvilket fond du bør kjøpe? Vi i Oppdalsbanken hjelper deg å velge fond, basert på hvor lang tidshorisont du har og hvor mye stabilitet du ønsker. Det finnes mange forskjellige typer fond, og tar du kontakt med en av våre rådgivere kan vi sammen finne et fond som passer for akkurat din fondsparing.

Fordeler med fondsparing:

  • Høyere forventet avkastning enn banksparing over tid
  • Ingen bindingstid, kjøp og selg når du vil
  • Enkelt å følge med på sparingen og gjøre endringer i mobilbanken
  • Hva er et fond, og hvorfor er det så lurt å spare i fond?

Et fond er et slags spleiselag der mange sparere går sammen om å plassere pengene sine i verdipapirmarkedet. Når du sparer i aksjefond, sparer du i veldig mange aksjer samtidig. Dette gjør at du reduserer risiko sammenlignet med hvis du hadde kjøpt aksjer i én enkelt bedrift.

Hvert fond har en profesjonell forvalter til å styre investeringene, for å gi deg best mulig verdistigning. Dette gjør at du som fondssparer ikke trenger mye forkunnskaper for å kunne spare i fond.

Fondet du plasserer pengene dine i, har investert i selskaper som stadig søker å skape mer verdi. Aksjemarkedet svinger, men historien har vist at aksjemarkedet over tid vil stige mer enn det faller.

Vi i Oppdalsbanken bryr oss om hvordan pengene dine blir investert. Det betyr at du alltid skal kunne være trygg på at produktene vi leverer blant annet også hensyntar krav til samfunnsansvar, bærekraft, etikk og åpenhet.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Hopp rett ned til innholdet