170 kroner i timen
4.080 kroner i døgnet
365 dager i året

Det er hva vi bidrar med til aktivitet i lokalsamfunnet.