De har gitt oss et stort løft

Etter mange år i dvale, kan Vollan Oppdal Friidrett endelig arrangere nasjonale friidrettsstevner.
Mye takket være Oppdalsbanken.

Next

Det handler om å bli verdsatt

Gavene er en stor kilde til inspirasjon.

Next

170 kroner i timen
4.080 kroner i døgnet
365 dager i året

Det er hva vi bidrar med til aktivitet i lokalsamfunnet.