Gavemottakere 2022

Navn lag/foreningHva søknaden gjelder

Gave

4H-NEMNDA I OPPDAL
Økonomisk støtte til å arrangere Fylkesleir
kr
75.000,00
AMCAR OPPDAL
Støtte til å arrangere Oppdalstræffet 2022. Innkjøp av gensere, premier og gratis is til barna
kr
10.000,00
BARNEFORENINGEN FRAMTIDSVON
Støtte til aktiviteter i foreningen
kr
3.000,00
BERGHALLEN KRETSHUS BA
Støtte til oppgradering for kursvirksomhet, møter og mindre lag.
kr
20.000,00
BJØRKMOEN VELFORENING
Ønsker å reetablere lekeplass med benker, lekestativ, huskestativ, planering og tilsåing
kr
25.000,00
BUA OPPDAL
Gratis introduksjonskurs og «Veien til golf- kurs» for ungdom i alderen 12-14 år.»
kr
17.000,00
DOVREBANEN – ANLEGG OG DRIFT
Etablering av et jernbanemuseum på oppdalsmuseet for å dokumentere og bevare 100 års jernbanehistorie.
kr
50.000,00
DOVREBANEN – JERNBANEHISTORISK FORENING
Originalt metalltak på kopi av Narvesen kiosken
kr
20.000,00
DOVREHALLEN GRENDALAG
Støtte til nytt anretningsbord i lillesalen og nødvendig vedlikehold i form beisning av fasade.
kr
20.000,00
DRIVDALEN IDRETTSLAG
Nye trimpostkasser
kr
21.000,00
FRITT LIV PÅ LØNSET
Bygging av Badstu for Lønset krets inklusiv hyttefolk og turister
kr
20.000,00
HLF OPPDAL OG RENNEBU HØRSELSLAG
Støtte til informasjonsarbeid
kr
5.000,00
IDRETTSLAGET SNØHETTA
Nytt borrhull til vann på Grøtsætra.
kr
50.000,00
KRIK-LAGET I OPPDAL
Støtte til kanotur
kr
15.000,00
LHL OPPDAL
Støtte for å øke aktiviteten i laget etter en tung periode i
forbindelse med pandemien. Utvikle tilbudet til personer med hjerte-, kar- og lungesykdom.Utvikle gågruppetilbudet.
kr
5.000,00
LØNSET SAMFUNNHUS SA
Energibesparende tiltak
kr
20.000,00
LØNSET SKYTTERLAG
Ferdigstilling av standplass. Spesielt oppfylling og planering rundt bygg.
kr
20.000,00
OPDAL OG MIDTBYGDEN SKYTTERLAG
Oppgradering av monitorer på 100 m-banen til skytterlaget for å gi ungdommen gode treningsvilkår.
kr
50.000,00
OPPDAL 2 PIONERENE SPEIDERGRUPPE
Søknad om pengestøtte til stormkjøkken/Jet boil, Walkietalkie, skredsøkere, spader og søkestenger.
kr
10.000,00
OPPDAL BOWLINGKLUBB
Støtte til spilledrakter
kr
10.000,00
OPPDAL CURLINGKLUBB
Nytt dekke i Oppdalsbanken Curlinghall
kr
50.000,00
OPPDAL FRIVILLIGSENTRAL
Støtte til aktiviteter som blant annet Eldrekafe, Elgtjønna, Høgvangparken, Frivillighetens uke, Prosjekt NyBy
kr
25.000,00
OPPDAL GAMMELTEKNISK FORENING
Støtte til drift av foreningens arbeid
kr
5.000,00
OPPDAL GOLFKLUBB
Utvikling av treningsområde
kr
50.000,00
OPPDAL HESTESPORTSKLUBB
Isolasjon av treningshall som benyttes for rideskole og annen aktivitet.
kr
50.000,00
OPPDAL HUSFLIDSLAG
Innkjøp av symaskiner til husflidsaktivitet og opplæring for barn og ungdom i Oppdal fra 8 år
kr
25.580,00
OPPDAL IL HOVEDLAGET
Søker flere forskjellige prosjekter for undergruppene i OIL, samt belysning i skileikområdet i Kåsen
kr
155.000,00
OPPDAL JUNIORKORPS
Deltakelse på Oslo korpsfest
kr
20.000,00
OPPDAL KUNSTLAG
Jubileumsutstilling for 100 -årsdagen for kunstmaleren Johan Veggen sin fødsel.
kr
5.000,00
OPPDAL MUSIKKFORENING
Støtte til notemateriale, uniformer og instrumenter som trenger oppgradering.
kr
5.000,00
OPPDAL QUILTELAG
Kursing
kr
5.000,00
OPPDAL REVMATIKERFORENING
Søker om midler til å kjøpe inn gåstaver og treningsstrikk som medlemmene kan bruke på turer
kr
5.000,00
OPPDAL RØDE KORS BESØKSTJENESTE
Støtte til grillkveld/hyggekveld for beboerne på Boas og
Helsesenteret til sommeren.
kr
5.000,00
OPPDAL SENIORDANS
Tilskudd til arrangement
kr
5.000,00
OPPDAL SONGLAG
Søker om støtte til drift av koret, noter og dirigent
kr
5.000,00
OPPDAL SPELL- OG DANSARLAG
Innkjøp av ny kontrabass og felekasser med bæreseler
kr
20.000,00
OPPDAL TAEKWON-DO KLUBB
Treningsmatter til et nytt treningsområde
kr
20.000,00
STIFTELSEN VOGNILDSBUA
Nytt gulv i Vognildsbua
kr
20.000,00
STORLIDALEN LØYPELAG
Midler til tilrettelegging og preparering av skiløyper i Storlidalen.
kr
10.000,00
VELFORENINGEN VOGNILD BOLIGOMRÅDE
Midler til å utvikle lekeplassen med bålpanne, leker til
sandkassen, oppbevaring, klatretårn, lekehytte, en enkel zipline, utendørs hinderløype
kr
10.000,00
VENNEFORENINGEN KONGSVOLL BOTANISKE FJELLHAGE
Videreutvikling av Kongsvoll botaniske fjellhage – sluttføre gjenstående arbeider etter åpningssesongen 2021.
kr
30.000,00
VIKING 4H
Støtte til mattelt og isfiskeutstyr
kr
5.000,00
VOLLAN IDRETTSKLUBB
Midler til å utvide løypenettet på og rundt Svarthaugen.
kr
10.000,00

Totalt: kr 1.006.580

Hopp rett ned til innholdet