Vi løfter frem gode forbilder

Har du et talent innenfor idrett? Eller ønsker du å forfølge en drøm innenfor kultur? Søk på idrettsstipend eller kulturstipend fra Oppdalsbanken.

Vi i Oppdalsbanken gir tilbake til lokalsamfunnet og samtidig gjør vi noe ekstra for å bygge opp, utvikle og inspirere ungdom i bygda vi bor i.

Idrettsstipendet og kulturstipendet kan deles ut to ganger per år (vår og høst), og er på 15.000 kroner i hvert stipend. Stipendene skal gå til å løfte frem lokale talenter slik at de lettere kan nå sine mål.

 

Har du et talent innenfor idrett? Eller ønsker du å forfølge en drøm innenfor kultur? Søk på idrettsstipend eller kulturstipend fra Oppdalsbanken.

Oppdalsbankens idrettsstipend har til hensikt å stimulere lovende enkeltutøvere som har utmerket seg med gode ferdigheter og prestasjoner. Med enkeltutøver menes også enkeltpersoner som driver lagidrett. Søkeren må høre hjemme i bankens primære markedsområde.

Oppdalsbankens kulturstipend har til hensikt å stimulere til videre utvikling av kulturlivet i bankens kjerneområde. Stipendet favner hele det tradisjonelle kulturbegrepet, som sang, musikk, bildende kunst, drama, forfatterskap, prosa og lyrikk, og skal motivere til videre utvikling og være en stimulans for kunstnere med talent. Søkere kan være privatpersoner eller f.eks. et band/gruppe.

Søkere i aldersgruppen 16 – 25 år prioriteres når det kommer til idrettsstipendet.

Kulturtalenter i alle aldersgrupper kan søke på kulturstipend, men ungdomssegmentet prioriteres.

Er du ung og kreativ – eller kanskje god i idrett? Ønsker du å forfølge en drøm innenfor kultur? Ikke nøl med å søke stipend fra oss.

De som søkte idrettsstipend i vår trenger ikke søke om igjen – de blir med i denne omgangen også.

 Søknadsfrist 31. oktober

Søk her:

https://lokalverdi.no/skjema/6332e66c-d811-4bf6-e85e-08dbbe6cc21f

OSS BRY OSS!

 

Hopp rett ned til innholdet