– Frivillige lag og foreninger er selve bærebjelken i samfunnet

– Det er så viktig for lokalsamfunnet at vi i Oppdal har aktive lag og foreninger som skaper aktivitet, sier ordfører Geir Arild Espnes.

I Oppdal finnes det aktiviteter for alle og enhver. Enten om du er interessert i å gå på topptur, klatre, drive med pistolskyting eller om du heller foretrekker å traktere et trekkspill. Det er nettopp denne bredden av tilbud som gjør Oppdal til det aktive og inkluderende lokalsamfunnet som det er.

– Vi i Oppdal har et veldig aktivt og godt lokalsamfunn. Derfor er jeg veldig glad for at Oppdalsbanken bidrar til at de frivillige lagene og foreningene skal ha muligheten til å fortsette med all den aktiviteten de har i dag. Gavetildelingene fra banken er et viktig bidrag for at alle de frivillige kreftene skal ha gode forutsetninger for å klare det, sier ordføreren.

– Hvis vi ikke har muligheten til å treffes på fritiden, ikke har mulighet til omgås hverandre og føle at man er en del av et fellesskap, da er vi bare en gjeng med enkeltindivider. Et aktivt lokalsamfunn er selve bærebjelken i et samfunn, og derfor er det så viktig at det finnes økonomier som hjelper oss og bidrar til at vi kan opprettholde de aktivitetene som på mange måter binder oss som samfunn sammen, mener Espnes.

 

Midlene fra Oppdalsbanken har vist seg å være kjærkomne midler for den frivillige innsatsen som legges ned, og ordføreren mener at gavetildelingen er en gylden mulighet for lag og foreninger til å skaffe seg motivasjon til å fortsette det gode arbeidet de gjør.

– Det er alltid bra å ha en engasjert lokalbank. Oppdalsbanken har bestandig vært her, og derfor er det viktig at banken viser seg fram i lokalsamfunnet på den måten de gjør, da med tanke på gavetildelingene som de har hvert år, mener Espnes.

– Det betyr mye for lag og foreninger å få disse midler. Det gir dem motivasjon til å gjøre ting de ellers ikke ville hatt mulighet til. Jeg vil oppfordre lag og organisasjoner i Oppdal til å ta denne muligheten, og søke om gavemidler. Det er stor motivator til å få gjennomført aktiviteter, avslutter ordføreren.

Oppdalsbanken deler hvert år ut rundt en million kroner til frivillige lag og foreninger i form av gavemidler som det nå er mulig å søke om å få tildelt. Har du og ditt lag eller forening et prosjekt som dere trenger ekstra midler til, da kan dere søke om gavemidler fra Oppdalsbanken.

GAVEUTDELING

  • Hvert år gir vi i Oppdalsbanken en del av vårt overskudd som gaver til allmennyttige formål.

  • De siste fem årene har vi gitt nesten 9 millioner kroner til lokale lag og foreninger.

  • Vi synes det er viktig å gi tilbake til bygda vi bor i. Har du og ditt lag eller forening et prosjekt dere trenger litt ekstra midler til? Da kan dere søke om å bli en av de heldige som blir tildelt gavemidler fra oss.

  • Søknadsfristen er 31. januar. Søknadsskjema finner du på ossbryoss.no

SØK HER