Oppdalsbanken var med på å gi oss en flying start for hele prosjektet rundt Høgvangparken. Uten dem er det ikke sikkert vi hadde kommet i mål, sier prosjektleder Kåre Holsetstuen.

Oppdal frivilligsentral og prosjektleder Kåre Holsetstuen skal sammen med engasjerte ildsjeler, en rekke frivillige og flere aktører fra lokalt næringsliv ha mye av æren for at det som før var en gjengrodd og bortgjemt grønn lunge i sentrum av Oppdal, nå er blitt gjort om til en flott utescene som skal yre av liv i mange år framover.

Den opprinnelige musikkpaviljongen ble revet i 2002, etter å ha stått flere år ubenyttet og preget av forfall. 7. mai 2014 ble det satt ned en prosjektgruppe for Høgvangparken, og siden den gang har de jobbet iherdig for å få pusset opp området. Nå står både parken og den nye musikk paviljongen klar til bruk til glede for hele Oppdals befolkning.

Det er meningen at hvem som helst skal kunne benytte parken vederlagsfritt for å opptre, men ethvert bruk må avklares med Oppdal kulturhus som har ansvar for driften og bruken av paviljongen.

– Den støtten og hjelpen Oppdalsbanken har kommet med i dette prosjektet, har vært helt avgjørende. Det var fra starten av med en representant fra banken i styringsgruppa for prosjektet, som jo i og for seg er naturlig da de gikk inn med såpass mye midler som de gjorde, forteller Holsetstuen.

Han er klar på at uten bidraget fra banken i startfasen av prosjektet, er det ikke sikkert det hadde blitt noe prosjekt i det hele tatt.

– De var med på å gi oss en flying start, og gjorde dette prosjektet mulig. Det betød veldig mye for oss å ha midler på plass i en tidlig fase, slik at det kunne engasjeres blant annet arkitekt til å tegne den nye musikkpaviljongen, sier prosjektlederen.

Banken har til sammen bidratt med i overkant av 350.000 kroner til prosjektet.

Nå står altså musikkpaviljongen klar til bruk, men prosjektgruppa har ikke gitt seg helt ennå. Nå er de i gang med å skaffe midler til scenelys og lydanlegg.

GAVEUTDELING

• Hvert år gir vi i Oppdalsbanken en del av vårt overskudd som gaver til allmennyttige formål.

• De siste fem årene har vi gitt 7,5 millioner kroner til lokale lag og foreninger.

• Vi synes det er viktig å gi tilbake til bygda vi bor i. Har du og ditt lag eller forening et prosjekt dere trenger litt ekstra midler til? Da kan dere søke om å bli en av de heldige som blir tildelt gavemidler fra oss.

• Søknadsfristen er 31. januar. Søknadsskjema finner du på ossbryoss.no

Søknadsskjema finner du her