Gir tilbake til bygda vi bor i

Next

– Vi i Oppdalsbanken skal være med på å bidra til positiv samfunnsutvikling i Oppdal, sier banksjef Gro Furunes Skårsmoen.

I 165 år har Oppdalsbanken vært med på å utvikle Oppdal, og det skal banken fortsette med i uoverskuelig framtid. Hvert år deler Oppdalsbanken av overskuddet sitt til lokale lag og foreninger. I år er intet unntak.

– Samfunnsansvar og bærekraft er jo egentlig to sider av samme sak. Slagordet til Oppdalsbanken – oss bry oss – skal ligge til grunn for alt vi som bank foretar oss.

Vi ønsker å skape verdier og lønnsomhet både for kundene og lokalsamfunnet. Samtidig som vi skal ta hensyn til klima, miljø og sosiale forhold. Vi skal være til stede når kundene trenger oss. Både når det skjer endringer i livet, men også i hverdagen, forteller banksjefen.

– Oppdalsbanken er en bank som er til for bygda vi bor i. Vi er en bank med lange tradisjoner, og vi har eksistert i 165 år. Oppdalsbanken ble i sin tid etablert for å gi økonomisk sikkerhet til den enkelte som bor i bygda, men også for å være med på å utvikle Oppdal. Det er noe vi fortsatt jobber med i dag.

– Et av hovedmålene våre som bank, er å bidra til positiv samfunnsutvikling i Oppdal.  Det er kundene våre som eier banken, og vi har i mange år delt av overskuddet vårt til våre kunder gjennom gavetildelingsordningen. Det er på mange måter vår måte å gi overskuddet til eierne våre, sier Furunes Skårsmoen.

31. januar går fristen ut for å søke om gavemidler fra Oppdalsbanken. Har du og ditt lag eller forening husket å søke?

SØK HER

Bærekraft handler om å leve på en måte som gjør at vi får det vi trenger uten å ødelegge for de fremtidige generasjoner. Oppdalsbanken jobber aktivt for å være en aktør som bidrar til å bremse klimaendringene. Både gjennom utlånsvirksomhet, men også gjennom bankens egne valg.

– Vi ønsker å gjøre det vi kan for å bremse klimaendringene. Vi jobber mye med grønn omstilling i næringslivet, og er veldig bevisste når det kommer til bankens egne valg, og bankens utlånsvirksomhet. Vi har mulighet til å påvirke i positiv retning, mener banksjefen.

Oppdal har mange lag og foreninger som sammen gjør at Oppdal har en unik variasjon i fritidstilbudet til befolkningen. Noe banksjefen mener er helt unikt.

– Det er utrolig mange frivillige som er engasjerte i lag og foreninger i Oppdal, som hvert år legger ned en kjempeinnsats for at spesielt unger skal ha et tilbud på fritiden. Sammen med disse lagene og foreningene gir gavetildelingen muligheter til å skape aktivitet, og det bidrar også til en god og bærekraftig utvikling, mener banksjefen.

– Vi ønsker å bidra til at gode formål og gode prosjekter skal bli realisert, samtidig som vi gjør jobben for de frivillige litt enklere.

– Visjonen vår er at vi skal være en drivkraft for vekst og utvikling i lokalsamfunnet. Vi ønsker å stimulere til lokal innovasjon, og vi ønsker at Oppdal skal bli en enda bedre bygd å bo i, sier banksjefen.

– Har ditt lag eller forening et prosjekt dere holder på med, som dere kanskje trenger litt mer midler til for å få realisert? Søk om gavemidler fra oss. Vi vil alltid være en aktiv medspiller for vekst og utvikling for alle som bor i Oppdal, sier Furunes Skårsmoen.

GAVEUTDELING

  • Hvert år gir vi i Oppdalsbanken en del av vårt overskudd som gaver til allmennyttige formål.

  • De siste fem årene har vi gitt nesten 9 millioner kroner til lokale lag og foreninger.

  • Vi synes det er viktig å gi tilbake til bygda vi bor i. Har du og ditt lag eller forening et prosjekt dere trenger litt ekstra midler til? Da kan dere søke om å bli en av de heldige som blir tildelt gavemidler fra oss.

  • Søknadsfristen er 31. januar.

 

SØK HER