Langt og godt samarbeid

– Det er gull verdt for Oppdal at vi har en aktør som Oppdalsbanken som tar vare på lagene og foreningene vi har i bygda. Gavetildelingen fra banken er svært viktig for Oppdal, mener Stein Mellemseter i Oppdal Curlingklubb.

Klokka har akkurat passert 15.00. Elevene ved curlinggymnaset i Oppdal er i full gang med dagens siste trening inne i curlinghallen til Oppdal Curlingklubb. Norges eldste – og en av Norges mest aktive curlingklubber.

– Vi er mellom 200 og 300 medlemmer i dag, og aldersspennet er fra 8 til godt over 80 år. Så vi er en aktiv gjeng, sier Mellemseter og drar på smilebåndet.

Curlingklubben er opptatt av å være et tilbud til alle i Oppdal. Alt fra barn og unge til de som ønsker å satse på en toppidrettskarriere innenfor sporten.

– Vi har fått støtte fra Oppdalsbanken i snart 30 år. Det er snakk om både sponsormidler og gavemidler, og vi er helt klare på at uten denne støtten så er det ikke sikkert vi kunne hatt et såpass godt tilbud som vi har i dag, mener Mellemseter.

– Dette er veldig kjærkomne midler for oss. Vi mottar verken kommunal eller offentlig støtte for drift og vedlikehold av anlegget, og vi er derfor helt avhengige av gode støttespillere. Noe Oppdalsbanken har vært for oss i mange år, fortsetter han.

Curlingklubben har brukt midlene de har fått tildelt av banken til både utvikling, drift og vedlikehold av anlegget samt fokusert mye på sportslig utvikling av klubben. De siste årene har rekruttering av nye medlemmer stått i høysetet.

– Ungdom starter ofte i klubben når de er mellom åtte og ni år. Da har vi fokus på dette med lek på isen. Etter hvert som de blir eldre blir det litt mer alvor. Når de de kommer i den alderen at de skal begynne på videregående ønsker vi at de skal gå på curlinggymnaset vi har her i Oppdal. Det har nå blitt et spisset toppidrettstilbud, og de som kommer ut etter endt skolegang her er nesten garantert å være i norgeseliten etter hvert, sier Mellemseter.

Oppdal Curlingklubb har hevdet seg høyt både nasjonalt og internasjonalt i mange år, og curlinganlegget i Oppdal har de siste årene både blitt bygd på og oppgradert til å være i henhold til dagens krav.

– Jeg tror det lokale eierskapet har vært avgjørende for at banken har kunnet støtte oss med så mye som de har gjort gjennom årene. Vi er veldig takknemlig for at vi har en lokal bank som tør satse på lokale lag og foreninger. Jeg tror jeg taler på manges vegne når jeg sier at Oppdalsbanken betyr mye for Oppdal, sier Mellemseter.

GAVEUTDELING

  • Hvert år gir vi i Oppdalsbanken en del av vårt overskudd som gaver til allmennyttige formål.

  • De siste fem årene har vi gitt nesten 9 millioner kroner til lokale lag og foreninger.

  • Vi synes det er viktig å gi tilbake til bygda vi bor i. Har du og ditt lag eller forening et prosjekt dere trenger litt ekstra midler til? Da kan dere søke om å bli en av de heldige som blir tildelt gavemidler fra oss.

  • Søknadsfristen er 31. januar. Søknadsskjema finner du på ossbryoss.no

 

SØK HER