Minnegave

Her kan du gi en minnegave tilknyttet begravelser i Oppdal kommune. Gaven går til det formål som er ønsket av familien, og givere blir navngitt på en felles minneblankett.

NB: Minnegaven må gis før begravelsen starter. Gaver som gis etter dette blir ikke registrert på minnegaveblanketten som går til familien.
Vi gjør også oppmerksom på at minnegaven trekkes fra konto etter begravelsen, og at tjenesten koster kr. 25,-.