170 kroner i timen
4.080 kroner i døgnet
365 dager i året

Det er hva vi bidrar med til lokalsamfunnet.

Et rikt kulturliv, aktive idrettslag, engasjerte lag, foreninger og frivillige organisasjoner er selve limet i et samfunn.

Vi er en aktiv medspiller for hele lokalsamfunnet, og bidrar til å skape vekst og utvikling for alle.