Største løftet i oppdalidrettens historie

Next

Etter alle soletegn vil det i løpet av ett års tid komme opp en ny fotballhall på den gamle grusbanen i Oppdal. Oppdalsbanken er en viktig bidragsyter for at dette kommer i stand, sier styreleder i fotballgruppa til Oppdal IL, Inge Lauritzen.

– En fotballhall med innendørs kunstgress vil både komplettere og samarbeide med øvrige idrettsanlegg, – og styrke Oppdals som bosted, arbeidssted, skolested og reisemål. Fotballhallen vil være alt-i-ett-løsningen for satsing på barn, ungdom, integrering, rimelig idrettstilbud for alle, folkehelse, stedsattraksjon og folketallsøkning, fortsetter styrelederen.

Høsten begynner smått å legge seg over landskapet i og rundt Oppdal. På Oppdal bank arena og Oppdal stadion yrer det av liv. Ivrige fotballspillere i alle aldre måler krefter på både kunstgress og naturgress. Fotballgruppa til Oppdal IL har rundt 450 aktive spillere pluss rundt 80 trenere og 40 tillitsvalgte. En relativt stor klubb med andre ord.

– Det er mange som er involverte i klubben. Vi har lag for alle aldre. Fra de yngste på syv år og opp til senior damer og senior herrer. Vi har i alt 24 lag, forklarer styrelederen.

Nå er klubben i gang med det som vil være det største løftet i oppdalidrettens historie. En fotballhall med kunstgress til cirka 16,5 millioner kroner.

– Jeg er veldig glad for at det er spå mange som er aktive i fotballgruppa og at det er såpass mange slik at vi kan ha lag i alle aldre. Den nye hallen gjør at vi kan tilby fotball som en helårsidrett. I dag trener vi på parkett om vinteren, som jo ikke er helt bra, sier Lauritzen.

– I samarbeid med Oppdalsbanken ser vi nå at vi klarer å realisere den nye fotballhallen. Vi har jobbet med dette prosjektet gjennom mange år. Nå er detaljene og de tekniske løsningene på plass. Det samme gjelder finansieringen. Dette er det største løftet som er tatt innenfor idretten i Oppdal noensinne, fortsetter styrelederen.

Å få tak i finansiering til fotballhallen har vist seg å være en krevende jobb.

– Det er viktig å ha en bankforbindelse hvor vi kjenner folk. Jeg opplever det som betydningsfullt – både som privatperson og på vegne av laget.

– Heldigvis har Oppdalsbanken vært med og gitt ett stort beløp, og de er en viktig bidragsyter til at dette prosjektet går framover. De kom inn som vår hovedsponsor nå i år, og de har lenge vært interessert i å knytte seg til fotballen. Vi skjønner godt at fotballen er en attraktiv og spennende idrett å knytte seg til, i og med at det er så mange av innbyggerne i Oppdal som er med, sier Lauritzen.

Han sier også at fotballgruppa og Oppdalsbanken har hatt en god dialog og et godt samarbeid så langt – og at han tror det vil komme til å fortsette framover.

– Det å ha en lokal bank hvor du bare kan stikke innom eller bare løfte opp røret og ta en telefon. De kjenner oss, og de vet hva det handler om. Det ser jeg på som en kjempestor fordel.

GAVEUTDELING

  • Hvert år gir vi i Oppdalsbanken en del av vårt overskudd som gaver til allmennyttige formål.

  • De siste fem årene har vi gitt nesten 9 millioner kroner til lokale lag og foreninger.

  • Vi synes det er viktig å gi tilbake til bygda vi bor i. Har du og ditt lag eller forening et prosjekt dere trenger litt ekstra midler til? Da kan dere søke om å bli en av de heldige som blir tildelt gavemidler fra oss.

  • Søknadsfristen er 31. januar.

SØK HER