De har gitt oss et stort løft

Etter mange år i dvale, kan Vollan Oppdal Friidrett endelig arrangere nasjonale friidrettsstevner. Mye takket være Oppdalsbanken.

I løpet av de siste fem årene har den ivrige gjengen i Vollan Oppdal Friidrett mottatt i overkant av 200.000 kroner i gaver og sponsormidler fra Oppdalsbanken. Disse har kommet godt med, og mye er blitt brukt til å investere i et nytt elektronisk tidtakersystem som nå gjør det mulig for klubben å arrangere større friidrettsstevner.

– Pengene vi har fått har betydd veldig mye for oss. Ved at vi har en så god sponsor som Oppdalsbanken, er det med på å inspirere oss til å stå på. De vifter ei ganske stor gulrot foran oss med disse gavemidlene, og vi biter på vi, sier primus motor i friidretts klubben, Kjell Arve Husby.

Blir inspirert

De siste 10–12 årene har det ikke blitt arrangert friidrettsstevner av nevneverdig størrelse i fjellbygda. Nettopp på grunn av mangelen på utstyr.

– Pengene vi har fått har betydd veldig mye for oss.

– Når vi nå har fått oss ordentlig tidtaker utstyr som kan måle tid ned til en hundre del, og at vi i tillegg har fått ordnet en god løpebane, gjør det at vi blir inspirert til å arrangere større stevner.

Oppdalsbanken har gitt oss et stort løft, og vi er veldig takknemlig for den støtten vi har fått, sier Husby.

Det nye tidtakerutstyret til friidrettsklubben fikk sin første test i høst, under Oppdalsbank-lekene, og Husby forteller at det nye systemet virker veldig bra.

– Midlene vi får er med på å øke aktiviteten i klubben, og vi har hatt veldig god nytte av disse pengene, sier Husby.

Mangeårig støttespiller

Det er ikke bare på friidrettsfronten lokalbanken har hjulpet Vollan Oppdal Friidrett. I 22 år har de holdt liv i et topptrimtiltak som får både lokal befolkninga og hyttefolk opp i fjellet.

– Oppdalsbanken har støttet oss i dette arbeidet i mange år. Hvert år velger vi ut ni topper som folk kan gå. Det er tre lette topper, tre middels tunge topper og tre tunge og krevende topper som blir satt opp. Det blir også premiering hvert år hvor vi har engasjert lokale kunstnere til å lage diplom, forteller Husby.

Hopp rett ned til innholdet