Det handler om å bli verdsatt

Marit Sofie Ishoel har vært gruppeleder i speider gruppen Oppdal 2 Pionerene i 22 år. At lokal banken viser at det frivillige arbeidet som gjøres verdsettes ved å gi dem midler, betyr utrolig mye for den erfarne speiderlederen.

– Det er en stor kilde til inspirasjon. Det handler om at banken viser at de ser oss og verdsetter det frivillige arbeidet vi gjør. Alt vi gjør, gjøres på frivillig basis. Derfor er det så utrolig fint å bli sett i form av gavetildelingene, sier Ishoel.

Aktiviteter for alle

Hun forteller videre at midlene bidrar til at det kan legges til rette for spennende og attraktive aktiviteter for barn og unge i Oppdal.

– Vi har en del barn som på en måte faller mellom de andre aktivitetene som fotball, håndball, ski og liknende. I speideren kan alle komme. Her er det ikke krav til noen form for ferdighet eller kunnskap. Her kan du komme og bare være deg selv. I tillegg er det stabile og trygge voksne som er til stede og passer på, forklarer speiderlederen.

Speidergruppa har fått pengegaver fra Oppdalsbanken hvert år de siste årene, og disse gavene har utelukkende gått til tiltak for barn og unge.

Gaven er en stor kilde til inspirasjon

– Pengene er blant annet brukt til ei grillhytte som vi har bygd på dugnad. Den ble innviet på speidermøtet vi hadde nå i høst. Denne blir også brukt av barne hagen på dagtid, så den kommer til nytte for små gryende speidere, sier Ishoel og ler.

Trygg ferdsel

I tillegg har de brukt midlene til flere prosjekter som handler om å gi barn og unge kunnskap om trygg ferdsel i vinterfjellet. De har kjøpt inn truger, skred søkere og kanoer. De har også bygd det de selv mener er Oppdals fineste utedo.

– Jeg tør påstå at du ikke finner et finere utedo i Oppdal, mener Ishoel.

At lokalbanken velger å gi av overskuddet sitt til bygda betyr mye for lokalsamfunnet, og Ishoel er klar på at Oppdalsbanken har stor betydning.

– Å ha en lokalbank som virkelig verd setter deg, og bygger opp mangfoldet i aktivitetstilbudet til barn og unge, betyr utrolig mye. De favner alle i lokalsamfunnet med gavetildelingene, og den rausheten de viser med dette setter vi veldig stor pris på. Du merker at banken og de ansatte heier på deg, sier den erfarne speiderlederen.

Hopp rett ned til innholdet