170 kroner i timen. 4.080 kroner i døgnet. 365 dager i året.

Det er hva vi bidrar med til lokalsamfunnet.

Et rikt kulturliv, aktive idrettslag, engasjerte lag, foreninger og frivillige organisasjoner er selve limet i et samfunn.

Vi er en aktiv medspiller for hele lokalsamfunnet, og bidrar til å skape vekst og utvikling for alle.

Hopp rett ned til innholdet