Rekruttering i høysete

– At vi i Oppdal har en lokal bank som er med på å støtte lag og foreninger i bygda er utrolig viktig. For meg så betyr Oppdalsbanken trygghet, ikke bare økonomisk men også trygghet i at de er med på å sørge for et aktivt organisasjonsliv i bygda, sier Øyvind Sandum i Oppdal spell- og dansarlag.

Oppdal spell- og dansarlag ønsker å sørge for at folkemusikk-tradisjonen føres videre til kommende generasjoner. Gavemidlene fra Oppdalsbanken gjør denne jobben litt enklere.

Lyden av trekkspill og fele kan høres lang vei når gjengen i Oppdal spell- og dansarlag møtes til øving. I mange tiår har de sørget for å holde folkemusikken levende i Oppdal. Noe de har store planer om å fortsette med i framtiden også.

– Vi jobber aktivt med rekruttering. Oppdal er ei bygd med en rik tradisjon når det kommer til folkemusikk og folkedans. Det synes vi er kjempeviktig å føre videre, mener Sandum.

De er mange aktive i spell- og dansarlaget, og de har et stort seniorspellemannslag.

– I tillegg har vi nå fått med oss en del rekrutter i en satsing vi startet med i januar 2020. Der startet det 20 stykker som nå er blitt til ti. Vi håper på å rekruttere enda flere, og den gjengen vi har med oss er helt klart en gjeng med store talent innen både dans og spell. Planen vår er at vi skal klare å skape et enda mer aktivt spell- og dansarlag.

– Det å få til et så sterkt og godt lokalt samarbeid betyr veldig mye for oss. Det gjør at vi får mer frihet til å bruke de ressursene vi har til å få til de tilbudene vi ønsker at skal finne her i bygda, sier Sandum.

– Hos Oppdalsbanken får jeg personlig assistanse. Jeg har alle forsikringene mine i banken og har mulighet til den store pakken. For lokalsamfunnet ser jeg helt klart at Oppdalsbanken betyr veldig mye. At banken er med og støtter tiltak, fritidsaktiviteter og generell aktivitet i bygda. Jeg mener at det å ha en lokal bank betyr veldig mye for bygda.

Rekruttering er et viktig tema for den musikkglade gjengen, og gavemidlene de fikk tildelt i 2020 har gjort at de har kunnet innlede et samarbeid med kulturskolen.
Hopp rett ned til innholdet