– Veldig viktig bidrag

– For oss som klubb betyr det mye å ha en aktør som Oppdalsbanken, som støtter opp og motiverer oss som holder på med frivillig arbeid i Oppdal, sier styreleder i Oppdal Alpin, Odin Sande.

Det er tirsdag og klokken har akkurat bikket 18.00. T-krok heisene i Vangslia har startet opp, lysene i bakken er slått på og flere titalls ivrige alpinister er i ferd med å finne veien opp til toppen av bakken.

– Det er god oppslutning på tirsdagstreningene, men på torsdagene er det enda flere. Da har også de aller minste trening, forteller Sande – som har steppet inn som hjelpetrener for dagen.

Har du og ditt lag eller forening et prosjekt dere trenger støtte til?

Søk om gavemidler HER

Støtten vi har fått fra Oppdalsbanken gjør at Oppdal Alpin kan være en klubb for alle i Oppdal, sier styreleder i klubben Odin Sande

Oppdal Alpin er en aktiv klubb med rundt 250 medlemmer hvor i overkant av 150 er aktive utøvere. Foruten ukentlige treninger arrangerer de renn i ulike formater.

Viktig for Oppdal

– Jeg mener det er viktig for et lokalsamfunn som Oppdal at vi har en lokal bank som Oppdalsbanken, som er tett på og følger med. De støtter opp om det positive arbeidet som legges ned i bygda, sier Sande.

Denne tirsdagen er det gruppene fra U12 og opp som har trening i Vangslia, og det er lett å se at alle som en i bakken trives godt på trening og har det morsomt sammen.

På toppen står engasjerte trenere og gir tips og råd til de unge håpefulle utøverne til hvordan de kan få maksimalt ut av neste tur gjennom løypen.

I 166 år har Oppdalsbanken vært med på å utvikle Oppdal, og det skal banken fortsette med i uoverskuelig framtid. Hvert år deler Oppdalsbanken av overskuddet sitt til lokale lag og foreninger. I år er intet unntak.

Jeg mener det er viktig for et lokalsamfunn som Oppdal at vi har en lokal bank som Oppdalsbanken, som er tett på og følger med – Odin Sande, styreleder Oppdal Alpin

Viktig arbeid

Mens frivillige i lokale lag og foreninger bruker overskuddet av energi på å skape muligheter for sambygdinger i Oppdal, vil vi at vårt overskudd skal gå til å gjøre det frivillige arbeidet litt lettere. Bankens visjon er å være en drivkraft for vekst og utvikling i ditt lokalsamfunn. Tiltak rettet mot barn og unge prioriteres. De er en viktig del av målgruppen for bankens gavetildelinger, og de representerer regionens framtid.

31. januar går fristen for å søke gavemidler fra Oppdalsbanken ut.
Har du og ditt lag eller forening et prosjekt dere trenger støtte til?
Søk om gavemidler HER

Fokus er på topp, blikket er rettet ned mot rekken av svinger som skal kjøres gjennom på best mulig teknisk vis. Løypen har de gått gjennom mange ganger i hodet og ser for seg hver eneste sving. Hvor skal trykket på skien ligge for å komme best ut av svingen, og komme best mulig inn i neste sving.

Ivrig klubb

I løpet av årene som har gått har mang et talent innenfor alpint kommet fra Oppdal, og Oppdal Alpin skal nok ha mye av æren for det.

– Vi har i dag kanskje den laveste treningsavgiften blant alpinklubber i hele landet. Det er mye på grunn av at vi har fått midler fra Oppdalsbanken for å kjøpe inn utstyr og til for eksempel en tidtakerbu som er det vi nettopp har anskaffet oss, sier Sande.

– Oppdal Alpin er en klubb hvor det er plass til alle, og gavemidlene gjør at vi slipper å ta høyere treningsavgift for å kjøpe inn nødvendig utstyr, legger Sande til.

Nå har klokken slått 20.00 og treningen er offisielt ferdig. Det betyr ikke at de ivrige utøverne er ferdige i bakken av den grunn.

– Vi kjører noen turer til, kommer det kontant fra en gruppe gutter når de får beskjed om at treningen er ferdig.

 

Hopp rett ned til innholdet