Et aktivt sted å bo

– Det er et stort engasjement for barn og unge i Oppdal. Oppdalsbanken er en god bidragsyter som gjør at flere gode prosjekter i bygda kan realiseres – blant annet planene for en ny aktivitetspark midt i hjertet av Oppdal, sier Knut Sneve, medlem av Oppdal Idrettslag og FAU ved Aune barneskole.

Sammen med resten av FAU ved barneskolen, Oppdal Idrettsråd og Oppdal Idrettslag har Sneve jobbet med en helhetsplan for videreutvikling av sentralskoleanlegget i Oppdal sentrum, hvor det skal legges til rette for både organisert og uorganisert aktivitet. Oppdalsbanken har vært med på å bidra til at denne planen kunne bli en realitet.

Har du og ditt lag eller forening et prosjekt dere trenger støtte til?

Søk om gavemidler HER

Gavemidlene fra Oppdalsbanken er en viktig motivator for det frivillige arbeidet i Oppdal, sier Knut Sneve – medlem av Oppdal Idrettslag og FAU ved Aune barneskole.

For snart tre år siden kontaktet elevrådet ved Aune barneskole FAU. De ville snakke om deres ønsker for videre utvikling av skoleområdene i Oppdal.

– Dette året ønsket de seg nye trampoliner og lurte på om vi kunne ta ansvar for å etablere en trampolinepark ved Aune barneskole. Da begynte vi å tenke på hva som ville være en naturlig plassering av en slik trampolinepark. Hvordan vet vi at det er området utenfor skolen som er det best egnede området? Det førte til at vi samlet sammen flere aktører som vi vet bruker området aktivt i dag for å se på hvordan de ønsker videre utvikling av det samme området, forteller Knut Sneve.

Bred enighet

Begge skolene i sentrum, fotballgruppen, friidrettsgruppen, hockeygruppen og representanter fra kulturhuset kom på det første møtet.  Her ble de enige om at dette var noe alle sammen hadde et stort engasjement for, og at alle ønsker å være med på å finne planer for utvikling av området.

– Da bestemte vi oss for å engasjere oss inn mot politikerne og be dem ta et overordnet ansvar. Politikerne ønsket på samme tid innspill til utvikling av sentrumsplanen for Oppdal, og vi mente dette var en stor del av nettopp utviklingen av Oppdal sentrum.

Finansiere selv

Politikerne var positive, men satt prosjektgruppen litt på vent.

– Vi kontaktet så administrasjonen i kommunen, og de konkluderte med at vi måtte sende et innspill til kommunen med et ønske om rullering av arealbruksplanen for skoleområdet. Slike ting vet vi tar lang tid, mens vi sitter her og brenner inne med et stort engasjement for barn og unge i Oppdal.

Prosjektgruppen gikk til noen ivrige bidragsytere i Oppdal, deriblant Oppdalsbanken, og fikk støtte til å utvikle denne planen selv.

Les hele planen HER

– Det har blitt en plan med bred forankring hos alle som bruker det aktuelle området. En plan vi er stolte av, som viser mulighetsrommet for samhandling. Det viser en aktivitetspark vi alle i Oppdal kan være stolt av, sier Sneve.

Betyr mye

Han er også full av lovord om Oppdalsbanken og roser dem for å ta initiativ til å finansiere denne planen.

– At Oppdalsbanken går inn med penger for å støtte opp om barn og unge i Oppdal, betyr veldig mye. Det imponerer oss. Det er enkelt å tenke at en bank som Oppdalsbanken går inn for å finansiere en ballbinge eller noen annet som de kan få navnet sitt synlig på. Her mener jeg at de har gjort rett i å gå inn for å støtte et planarbeid som alle kan være med å jobbe videre på. Det betyr mye for oss, og mye for oppdalsamfunnet, sier Sneve.

En plan for alle

– Denne planen legger til rette for både organisert aktivitet, men kanskje aller mest for uorganisert aktivitet. Det legger til rette for et samlingspunkt. Dette betyr mye for Oppdal og planen betyr mye for skoleområdet. Dette vil bli en plass der barn og unge kan komme for å treffes. Vi ønsker å ordne området så attraktivt at barn og unge har det som førstevalg å være på den siden av kulturhuset og ikke inne i sentrum. Det er en av de store målene våre, sier Sneve.

– I tillegg til at Oppdalsbanken sitter på en pengesekk som betyr mye for å få gjennomført ulike prosjekt i Oppdal, så tror jeg at bidragene er med på å løfte motivasjonen til oss som holder på også. Vi vet at det er en motor som vil gå inn og hjelpe prosjektene våre. Det motiverer oss til å starte prosjekter. Gavemidlene fra Oppdalsbanken og det engasjementet banken viser er veldig viktig for det frivillige arbeidet i Oppdal, legger Sneve til .

Har du og ditt lag eller forening et prosjekt dere trenger støtte til?

Søk om gavemidler HER

Hopp rett ned til innholdet