Vi skal være her når kunden trenger oss

Oppdalsbanken er en bank som er til for bygda vi bor i, og vi skal bidra til en positiv samfunnsutvikling i Oppdal.

– Vi er en bank med lang historie og lange tradisjoner. Vi har eksistert i 165 år, og banken ble i sin tid etablert for å gi økonomisk trygghet for den enkelte, men også for å sikre utvikling i Oppdal. Dette jobber vi med den dag i dag, sier banksjef Gro Furunes Skårsmoen.

Samtidig som banken er til for lokalsamfunnet, er banksjefen klar på at de som bank har et ansvar når det kommer til miljø og bærekraft. Det er viktig å tenke miljø i alle beslutninger som tas fordi kloden vår utsettes for omfattende menneskeskapte klimaendringer.

– Samfunnsansvar og bærekraft er jo egentlig to sider av samme sak. Slagordet til Oppdalsbanken – oss bry oss – skal ligge til grunn for alt vi som bank foretar oss. Vi ønsker å skape verdier og lønnsomhet både for kundene og lokalsamfunnet. Samtidig som vi skal ta hensyn til klima, miljø og sosiale forhold. Vi skal være til stede når kundene trenger oss. Både når det skjer endringer i livet, men også i hverdagen, forteller banksjefen.

Vi skal være en drivkraft for vekst og utvikling i lokalsamfunnet.

Gjennom bankens egne valg og bankens utlånsvirksomhet kan Oppdalsbanken være med på å påvirke i positiv retning.

– Et av hovedmålene våre som bank, er å bidra til positiv samfunnsutvikling i Oppdal. Bærekraft handler om å leve på en måte som gjør at vi får det vi trenger, uten å ødelegge for de som kommer etter oss. Vi står ovenfor betydelige omstillinger hvis vi skal nå de klimamålene som er satt for 2050. Vi ønsker å gjøre det vi kan for å bremse klimaendringene, og vi skal bidra til en grønn omstilling av næringslivet, sier banksjefen.

– Kundene våre kan for eksempel få gunstige betingelser hvis de velger bærekraftige investeringer. Det gjelder både privat, næringsliv og landbruk. Vi har også etablert noe vi kaller for grønne boliglån. Det er et lån for deg som har – eller har tenkt – å kjøpe en energieffektiv bolig som bruker lite strøm eller har energikilder som er miljøvennlige. Vi vil belønne grønne valg og tilby grønne boliglån med mer gunstige betingelser, forklarer Furunes Skårsmoen.

– Vi skal være en drivkraft for vekst og utvikling i lokalsamfunnet. Vi skal være med på å stimulere til lokal innovasjon og utvikling.

Vi ønsker at Oppdal skal bli en enda bedre bygd å bo i.

OSS BRY OSS

Oppdalsbanken gir også grønne lån hvis du har tenkt å kjøpe deg en el-bil.
Hopp rett ned til innholdet