– Viktig for bygda

– De lokale lag- og foreninger gjør en enormt viktig jobb for lokalsamfunnet i Oppdal. Å bygge et samfunn er et lagarbeid og gavetildelingene fra Oppdalsbanken er med på å opprettholde mangfoldet i tilbud vi har her i fjellbygda, sier ordfører Elisabeth Hals.

31. januar går fristen for å søke gavemidler fra Oppdalsbanken ut. Har du og ditt lag eller forening et prosjekt dere trenger støtte til?

Søk om gavemidler HER

 

Å bygge et samfunn er et lagarbeid og gavetildelingene fra Oppdalsbanken er med på å opprettholde mangfoldet i tilbud vi har her i fjellbygda, sier ordfører Elisabeth Hals.

I 167 år har Oppdalsbanken vært med på å utvikle Oppdal, og det skal banken fortsette med i uoverskuelig framtid. Hvert år deler Oppdalsbanken av overskuddet sitt til lokale lag og foreninger. I år er intet unntak.

Variert

– Det som slår meg når jeg ser gavetildelingen som Oppdalsbanken holder på med, er hvor variert den er. Her kan lokale lag og foreninger søke om støtte til både gapahuker, lekeplasser, lys i lysløyper og utstyr til klubben. Det kan også søkes om støtte til arrangementer og andre treff. Her i Oppdal har vi et veldig variert utvalg av fritidstilbud, så her er det noe for en hver smak, sier ordføreren.

Drivkraft for vekst

Oppdalsbankens visjon er at vi skal være en drivkraft for vekst og utvikling i lokalsamfunnet. Oppdalsbanken ønsker å stimulere til lokal innovasjon, og vi ønsker at Oppdal skal bli en enda bedre bygd å bo i. Gavetildelingen er en stor del av arbeidet med å nå vår visjon.

– Vi i Oppdalsbanken skal være med på å bidra til positiv samfunnsutvikling i Oppdal, sier banksjef Gro Furunes Skårsmoen.

– Samfunnsansvar og bærekraft er jo egentlig to sider av samme sak. Slagordet til Oppdalsbanken – oss bry oss – skal ligge til grunn for alt vi som bank foretar oss. Vi ønsker å skape verdier og lønnsomhet både for kundene og lokalsamfunnet. Samtidig som vi skal ta hensyn til klima, miljø og sosiale forhold. Vi skal være til stede når kundene trenger oss. Både når det skjer endringer i livet, men også i hverdagen, forteller banksjefen.

 

Hopp rett ned til innholdet