Vi vil bidra

For oss i Oppdalsbanken er det viktig å være en aktiv medspiller for vekst og utvikling i Oppdal. Gjennom gavetildelingen og sponsing av lokale lag og foreninger ønsker vi å bidra til å opprettholde bredden av tilbud som finnes i Oppdal.

31. januar går fristen for å søke gavemidler fra Oppdalsbanken ut. Har du og ditt lag eller forening et prosjekt dere trenger støtte til?

Søk om gavemidler HER

Et aktivt og engasjert organisasjonsliv er selve grunnmuren i et lokalsamfunn.

– For oss er hver enkelt kunde viktig. Vi ønsker å være en støttespiller når du skal ta både små og store valg, slik at de valgene blir best mulig. Oppdalsbanken skal være en bank som er med dere gjennom hele livet, sier Espen Brend, salgsleder i Oppdalsbanken

Lokalkunnskap

– Vi har dyktige rådgivere med god lokalkunnskap, som kan tilby nær og personlig rådgivning til deg og dine. Vi ønsker å bidra til at du kan realisere dine drømmer og dine mål, legger han til.

Gavetildelingen er en viktig del av banken sitt samfunnsengasjement. Oppdalsbanken har ingen eiere, og det gjør at vi kan dele av overskuddet vårt og gi det tilbake til lokalsamfunnet i form av gaver.

Stolt

– Vi er stolt av gaveinstituttet, og vi ønsker at våre gaver skal tilrettelegge for sunn økonomisk utvikling, som igjen løfter lokalsamfunnet vårt, sier Brend

I 166 år har Oppdalsbanken vært med på å utvikle Oppdal, og det skal banken fortsette med i uoverskuelig framtid. Hvert år deler Oppdalsbanken av overskuddet sitt til lokale lag og foreninger. I år er intet unntak.

Mens frivillige i lokale lag og foreninger bruker overskuddet av energi på å skape muligheter for sambygdinger i Oppdal, vil vi at vårt overskudd skal gå til å gjøre det frivillige arbeidet litt lettere. Bankens visjon er å være en drivkraft for vekst og utvikling i ditt lokalsamfunn. Tiltak rettet mot barn og unge prioriteres. De er en viktig del av målgruppen for bankens gavetildelinger, og de representerer regionens framtid.

31. januar går fristen for å søke gavemidler fra Oppdalsbanken ut. Har du og ditt lag eller forening et prosjekt dere trenger støtte til?

Søk om gavemidler HER

Hopp rett ned til innholdet