Bryr oss om bygda vi bor i

– Når vi ser hvor mye gave midlene fra oss betyr, gir det oss bare enda mer drivkraft til å fortsette å gi tilbake til bygda vi bor i, sier banksjef Gro Furunes Skårsmoen.

– Å bygge et samfunn er et lagarbeid, og vi i Oppdalsbanken er klinkende klar på vårt ansvar som lokalbank. Vi ser det som en viktig rolle å støtte lokale lag og foreninger, og vi vil fortsette å være en aktiv medspiller for vekst og utvikling for alle som bor i Oppdal, sier banksjefen.

Tildeling av gaver er en viktig del av Oppdalsbankens aktivitet. Gjennom mange år har Oppdalsbanken hatt et sterkt samfunnsengasjement, særlig i forhold til lokalmiljøet. Derfor er vi i banken klare på at gavemidlene skal bidra til å øke engasjementet i nærmiljøet og berike lokalsamfunnet.

– Våre gaver skal bidra til god og sunn økonomisk utvikling i bankens virke område, og prosjekter som kommer barn og unge til gode vil bli prioritert. Vår visjon er å være en drivkraft for vekst og utvikling – for deg og ditt lokalsamfunn. Vi som jobber i banken bor selv i Oppdal og er en del av lokalsamfunnet. Den gleden og engasjementet gavemidlene fra banken skaper, gjør at vi i banken sitter igjen med en stolthet over at vi har mulighet til å bidra på denne måten, sier banksjefen.

Foruten gavemidlene gir Oppdalsbanken også ut mye penger i form av sponsormidler, noe som ikke er en selvfølge.

– Vi gjør det fordi vi rett og slett bryr oss om bygda vi bor i, legger hun til.

De siste fem årene har Oppdalsbanken gitt 170 kroner i timen, 4.080 kroner i døgnet, 365 dager i året, tilbake til lokale lag og foreninger. Nå kan ditt lag eller din forening søke om å få tildelt gavemidler fra Oppdalsbanken.

– Det er stort engasjement blant innbyggerne i regionen, med utallige foreninger, lag og frivillige organisasjoner. Vi vil støtte gode prosjekter, slik at flest mulig får et positivt og mangfoldig tilbud. Nå er det bare å søke, fristen går ut 31. januar. Vi ser fram til å se gjennom alle søknadene som kommer inn, sier den lokalpatriotiske banksjefen.

Hopp rett ned til innholdet