Over en million kroner til bygda vi elsker

I år deler Oppdalsbanken ut over en million kroner til lokale lag og foreninger.

– Vi i Oppdalsbanken er med på å bidra til positiv samfunnsutvikling i Oppdal, sier banksjef Gro Furunes Skårsmoen.

I 165 år har Oppdalsbanken vært med på å utvikle Oppdal, og det skal banken fortsette med i uoverskuelig framtid. Hvert år deler Oppdalsbanken av overskuddet sitt til lokale lag og foreninger. De siste syv årene har Oppdalsbanken delt ut nærmere elleve millioner kroner til lokale lag og foreninger.

I år deler Oppdalsbanken ut over en million kroner til lokale lag og foreninger.

Samfunnsoppdrag

Gavetildelingen er en viktig del av Oppdalsbankens samfunnsoppdrag – og har vært det i mange, mange år. Dette er midler som er et kjærkomment tilskudd til Oppdal og bidrar til et attraktivt og levende samfunn.

I år er intet unntak.

– I år deler vi ut over en million kroner til lag og foreninger i Oppdal slik at de skal stå bedre rustet til å fortsette å gjøre Oppdal til et godt sted å leve. Slagordet til Oppdalsbanken – OSS BRY OSS – skal ligge til grunn for alt vi som bank foretar oss, og gavetildelingen er et viktig punkt når det kommer til akkurat det, sier banksjefen.

Årets tildeling favner bredt, og banken deler ut til sammen 1.006.580 kroner fordelt på både idrett, helse, musikk/dans/teater, speider/4H, skytterlag, kultur og motor.

Vi i Oppdalsbanken ønsker å skape verdier og lønnsomhet både for kundene og lokalsamfunnet. Samtidig som vi tar hensyn til klima, miljø og sosiale forhold. Vi skal være til stede når kundene trenger oss. Både når det skjer endringer i livet, men også i hverdagen.

Viktig for lokalsamfunnet

En av mottakerne i årets gavetildeling er Oppdal IL. For dem er dette kjærkomne midler for å kunne opprettholde aktiviteten i de forskjellige undergruppene til idrettslaget.

– For oss er gavemidlene veldig viktig. Hovedmålet vårt som idrettslag er å gjøre terskelen for å delta på idrett så lav som mulig. Gjennom tildelingen av gavemidler har vi mulighet til å senke kostnadene og på den måten sørge for å ha et tilbud som favner alle. Alle skal ha mulighet til å delta på idrett, og gavetildelingen fra Oppdalsbanken er et viktig bidrag for å få til dette, sier leder i Oppdal IL, Bjarne Brattbakk.

4H-nemnda i Oppdal er også en av flere lag og foreninger som får tildelt midler fra Oppdalsbanken i år.

– Midler fra Oppdalsbanken er med på å bidra til at barn og ungdom får muligheten til å delta på aktiviteter billigst mulig. Det betyr mye for et lokalsamfunn at vi har en aktør som er med og bidrar slik at alle får lik mulighet til å delta på aktiviteter, sier Rune Grøtte fra 4H-nemnda.

Se listen over alle gavemottakerne her:

Oppdalsbanken gaveutdeling 2022

 

Hopp rett ned til innholdet