Grunnfjellet i lokalsamfunnet

De lokale frivillige kreftene er utrolig viktig for Oppdal – og for at Oppdal skal fortsette å være et så flott sted å bo. Gjennom gavetildelingen vil vi i Oppdalsbanken gjøre det vi kan for å støtte opp om jobben dere gjør.

Sammen skaper vi muligheter for alle i Oppdal.

I Oppdal finnes det aktiviteter for alle og enhver. Enten om du er interessert i å gå på topptur, klatre, drive med pistolskyting eller om du heller foretrekker å traktere et trekkspill. Det er nettopp denne bredden av tilbud som gjør Oppdal til det aktive og inkluderende lokalsamfunnet som det er.

Aktivt lokalsamfunn

– Det er så viktig for lokalsamfunnet at vi i Oppdal har aktive lag og foreninger som skaper aktivitet, sier ordfører Geir Arild Espnes.

Tusen takk for all innsats dere som frivillige legger ned for at alle i Oppdal skal ha et tilbud på fritiden.

– Vi i Oppdal har et veldig aktivt og godt lokalsamfunn. Derfor er jeg veldig glad for at Oppdalsbanken bidrar til at de frivillige lagene og foreningene skal ha muligheten til å fortsette med all den aktiviteten de har i dag. Gavetildelingene fra banken er et viktig bidrag for at alle de frivillige kreftene skal ha gode forutsetninger for å klare det, sier ordføreren.

Har du og ditt lag eller forening et prosjekt dere trenger støtte til?

Søk om gavemidler fra oss på https://lokalverdi.no/oppdal

Viktig bidrag

På andre siden av E6 – kun et golfslag unna Oppdalsbanken – finner du Oppdal golfklubb. En klubb i stor vekst, i en sport som opplever en desto større vekst.

– Det er viktig med gode samarbeidspartnere. Oppdalsbanken har vært flinke over flere år med å bidra inn mot klubben slik at vi har kunnet investere. Det har gitt oss en forutsigbarhet slik at vi hele tiden vet hva vi kan planlegge. Det betyr utrolig mye for en dugnadsklubb som oss, mener den ivrige golferen.

– Golf har blitt ekstremt populært de siste årene. Kanskje spesielt under koronapandemien. Dette er en sport hvor du går opp til fire personer sammen med god avstand. I tillegg bruker du ditt eget utstyr. Golf har nok vært et lite fristed for mange i en spesiell tid. Vi har også fått noen enere i sporten med blant annet Viktor Hovland, sier Erik Sæther, styremedlem i Oppdal golfklubb.

Søk gavemidler

– Oppdalsbanken kan være tett på. Når vi har behov for forretningsmessige løsninger, så er de tett på. De forstår at aktiviteten i bygda er viktig. De er flinke til å bidra og de er flinke til å bidra på tvers av aktivitet. Det vil si at det er et mangfold i Oppdal, noe som også vises gjennom Oppdalsbanken sitt bidrag til lokalsamfunnet, legger han til.

GAVEUTDELING

  • Hvert år gir vi i Oppdalsbanken en del av vårt overskudd som gaver til allmennyttige formål.
  • De siste seks årene har vi gitt over 10 millioner kroner til lokale lag og foreninger.
  • Vi synes det er viktig å gi tilbake til bygda vi bor i. Har du og ditt lag eller forening et prosjekt dere trenger litt ekstra midler til? Da kan dere søke om å bli en av de heldige som blir tildelt gavemidler fra oss.
  • Søknadsfristen er 31. januar.
Hopp rett ned til innholdet