Med hjerte for Oppdal

I 166 år har Oppdalsbanken vært med på å utvikle Oppdal, og det skal banken fortsette med i uoverskuelig framtid. Hvert år deler Oppdalsbanken av overskuddet sitt til lokale lag og foreninger. I år er intet unntak.

På Oppdal stadion er en gjeng ivrige friidrettsutøvere i ferd med å gjøre seg klare til dagens treningsøkt – med nye treningsdrakter i Oppdalsbankens farger for anledningen.

Viktig for små idrettslag

– Vi er en ganske liten klubb, og et lite idrettslag. Derfor er det så utrolig viktig for oss å ha en støttespiller som Oppdalsbanken. Vi er en friidrettsklubb for alle. Om du er sju år eller stiller i seniorklassen. Vi skal være et tilbud for alle som ønsker å drive med friidrett, sier trener Erling Ween Bøe.

Har du og ditt lag eller forening et prosjekt dere trenger støtte til?
Søk om gavemidler fra oss på https://lokalverdi.no/oppdal

– Vi ønsker å stimulere til lokal innovasjon, og vi ønsker at Oppdal skal bli en enda bedre bygd å bo i, sier banksjef Gro Furunes Skårsmoen. Nå kan lokale lag og foreninger i Oppdal søke om gavemidler fra Oppdalsbanken.

 

 

Banken er viktig for at vi skal klare å drifte treningene, kjøpe inn utstyr og gjennomføre konkurranser og stevner – Erling Ween Bøe.

Selv om Vollan Oppdal friidrett er en liten friidrettsklubb, skal det ikke stå på iveren eller innsatsen til trenere og utøvere.

Kort vei

– Vi er helt avhengige av Oppdalsbanken for å kunne ha et tilbud for alle vi ønsker å gi tilbud til. Ta draktene våre for eksempel. De har banken vært med på å designe og sponse. Banken er viktig for at vi skal klare å drifte treningene, kjøpe inn utstyr og gjennomføre konkurranser og stevner.

– Det er kort vei til banken, lav terskel for å ta kontakt og stille spørsmål. Både for små klubber og for de som driver større aktiviteter. Vi kjenner jo de vi tar kontakt med i banken., og mitt inntrykk er at vi møter stor forståelse og støtte fra banken når vi tar kontakt, sier Ween Bøe.

Drivkraft for vekst

Oppdalsbankens visjon er at vi skal være en drivkraft for vekst og utvikling i lokalsamfunnet. Oppdalsbanken ønsker å stimulere til lokal innovasjon, og vi ønsker at Oppdal skal bli en enda bedre bygd å bo i. Gavetildelingen er en stor del av arbeidet med å nå vår visjon.

– Vi i Oppdalsbanken skal være med på å bidra til positiv samfunnsutvikling i Oppdal, sier banksjef Gro Furunes Skårsmoen.

– Samfunnsansvar og bærekraft er jo egentlig to sider av samme sak. Slagordet til Oppdalsbanken – oss bry oss – skal ligge til grunn for alt vi som bank foretar oss. Vi ønsker å skape verdier og lønnsomhet både for kundene og lokalsamfunnet. Samtidig som vi skal ta hensyn til klima, miljø og sosiale forhold. Vi skal være til stede når kundene trenger oss. Både når det skjer endringer i livet, men også i hverdagen, forteller banksjefen.

Bygger for rekruttering

Lyden av taktfaste tråkk på pedaler, ispedd et gledeshyl i ny og ned, brer om seg i den nye sykkelarenaen i Kåsen. Oppdal sykkelklubb satser hardt for å lage et sykkeltilbud som hele Oppdal kan dra nytte av. Gammel som ung.

At Oppdal er en lekegrind for den friluftsinteresserte er nok ingen godt bevart hemmelighet. Oppdal sykkelklubb har lenge følt at det har manglet et tilbud for de yngre, og de har derfor bygd en stor sykkelarena i Kåsen. En sykkelarena som står åpen til fritt bruk for både liten og stor. Enten du kommer fra Oppdal, har hytte her eller kommer tilreisende. Med god hjelp fra Oppdalsbanken.

Viktig bidragsyter

Oppdalsbanken har vært med å delfinansiere sykkelarenaen i Kåsen, og styrelederen i sykkelklubben er klar på at det å ha en lokal bank, har mye å si for et lokalsamfunn som Oppdal.

– Det er klart at nærheten som Oppdalsbanken har til lokalsamfunnet, har mye å si. Det er lett å ta kontakt med banken, du får raskt svar, og de som jobber der kjenner bygda, sier Rønning Hansen.

– Sikkerheten som ligger i det å ha en lokal bank som garanterer for moms, garanterer lån og som garanterer for spillemidler. Det har alt å si, og det har gjort at friheten i byggingen av denne sykkelarenaen har blitt mye større, sier Sindre Goksøyr, prosjektleder for Oppdal sykkelarena.

Sitter du og ditt lag eller forening på et prosjekt dere ønsker økonomisk støtte til? Ikke nøl med å søke om gavemidler fra oss i Oppdalsbanken. Fristen går ut 31. januar.

 

Sammen skaper vi muligheter for alle som bor i Oppdal.

Hopp rett ned til innholdet